spolek Příbramští betlémáři
*o spolku

*dokumenty spolku

*spolková knihovna

*zpravodaj

*zajímavosti


Příbramští betlémáři
spolek pro zachování betlémářské tradice v městě Příbrami a okolí

P.O.BOX 5, 261 95
Příbram VIII

603 173 768

pribramstibetlemari@email.cz

Příbramští betlémáři - spolek pro zachování betlémářské tradice v městě Příbrami a okolí

AKTUALITY:
Katalog "Kristovo narození na medailích", který sestavil Ján Chvalník a který vyšel jako příloha Zpravodaje v roce 2012, je ve formátu pdf ke stažení zde.

historická betlémová figurka - trubač

Příbramsko je největší betlémářská oblast v Čechách. Velký rozkvět můžeme zařadit do období let 1820 - 1938. Válka, následovně éra totalitního režimu tento vývoj zbrzdily, ne však natolik, aby tato tradice stavění jesliček úplně zanikla. V našem regionu je spousta věřících lidí - rodin, kteří jesličky stavěli a dosud staví. Takže v dnešní době můžeme spatřit několik desítek velkých betlémů (rozumí se rozlohou několik metrů čtverečních). Máme zde i jeden betlém pohyblivý, který se svou velikostí přibližuje ke známým Krýzovým jesličkám z Jindřichova Hradce. Zabírá jednu celou místnost 6 x 3 m a obsahuje několik set figurek.

historická betlémová figurka - klečící darák s košíkem

Traduje se, že jesličky byly na Příbramsku v každé rodině. Působilo zde několik desítek profesionálních řezbářů, ale daleko víc lidových tvůrců - amatérů a všeumělů z řad zdejších havířů, neboť jak je jistě každému známo, hlavně na Březových Horách se těžilo stříbro již od 14. století.

Příbramští betlémáři si hlavně zakládali na pozadí jesliček, které většinou tvořily velká města od jednoduchých chaloupek se střechami pokrytými žitnými klásky až po honosné paláce se zrcadlovými okénky, někdy hradbami. Skály se tvořily z cákaného papíru, někdy byly posypány leštěncem olovnatým. Scény z důlního prostředí byly doplňovány různými krystaly minerálů zdejších dolů. Dá se říct, že jesličky byly oltářem každé rodiny, proto si tvůrci na nich nechali záležet.

historická betlémová figurka - daračka s košíkem

Kromě dřevěných jesliček Příbramsko proslavily tzv. chlebáčky, neboli betlémky pro chudé, které se vedle jiných figurek prodávaly na zdejších vánočních trzích. Takováhle figurka stála pouze pár haléřů. Další specialitou byly figurky soustružené tzv. špulky. Tělo postavičky se soustružilo, zbytek - ruce, špičky nohou a dary - se dodělávaly ze stejné chlebové hmoty jako se tvořily chlebáčci. Mimo řezbářství v našem regionu rozkvétala i jiná řemesla, např. voskářství, rozárnictví, a to díky poutnímu místu na Svaté Hoře. V okolních vesnicích se vyřezávaly korpusy Krista, sošky Jana Nepomuckého, Jana Křtitele a v neposlední řadě Madony svatohorské. Největší produkce těchto madon pocházela z nedaleké vesnice Zalány.

Je nutno připomenout, že řezbářská tradice pokračuje i nadále. V dnešní době působí na Příbramsku několik desítek řezbářů. Pro zájemce o podrobnější historii betlémářství a řezbářství vyšly v našem regionu dvě obsáhlé knížky, které si mohou čtenáři u našeho spolku objednat. První z nich je kniha Františka Máchy O příbramských řezbářích betlémů, druhá Příbramské vánoce, jesličky a tvůrci betlémů dr. Drahomíry Daňkovské a Stanislava Sloupa. V neposlední řadě je to i náš Zpravodaj Příbramských betlémářů, ve kterém se snažíme čtenáře informovat jak o novinkách z našeho regionu, tak o naší činnosti.

historická betlémová figurka - trakařník veze drůbež

Nyní dovolte, abych vám něco sdělil o našem spolku. V prvopočátku to byla zdejší pobočka České numismatické společnosti, kde jsem se v roce 1975 seznámil s lidmi, kteří o Vánocích stavěli jesličky a vzájemně se navštěvovali. O adventu v roce 1989 jsme pozvali na naši schůzku ředitelku Třebechovického muzea paní Marii Vaclíkovou s manželem dr. Vladimírem Vaclíkem, aby nám udělali přednášku o Proboštově betlému. Od té doby začala spolupráce, která vyvrcholila založením Československého sdružení přátel betlémů se sídlem v Třebechovicích pod Orebem v roce 1990. Dne 2. 3. 1991 se v Příbrami založila pobočka výše uvedeného sdružení.

historická betlémová figurka - darák s košíkem ovoce

Protože stanovy neodpovídaly našim představám, rozhodli jsme se osamostatnit a založit si spolek vlastní, s názvem Příbramští Betlémáři. Cílem spolku je podle našich platných stanov mimo jiné sdružovat betlémáře a spolupracovat s betlémáři a řezbáři nejen z našeho regionu ale z celé České republiky a zahraničí. Dosavadní činnost, kterou náš spolek vyvíjí není nezanedbatelná. Spolek čítá 84 členů (stav je pohyblivý), z toho 22 čestných. Vydává vlastní zpravodaj, tzv. občasník, přílohy ke zpravodajům, pohlednice, různé brožury, dále medaile s betlémářskou tématikou. Emise vánočních medailí začala jubilejním rokem 1999. Od této doby spolek vydal už svou šestnáctou medaili, poslední je kostel sv. Josefa v Obořišti. Ve vydávání medailí hodláme pokračovat. Založili jsme spolkovou knihovnu s odbornou literaturou týkající se betlémů, řezbářství a umění. Knihovna má přes 496 titulů. Budujeme spolkovou sbírku medailí, betlémů, videokazet atd. Pořádáme tématické zájezdy po Čechách i v zahraničí.

historická betlémová figurka - muži nesoucí hrozen vína

Výstavy: Od roku 1990 pořádáme tradiční výstavy betlémů na Svaté Hoře a ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram v místním zámečku. Po celé České republice jsme uspořádali několik desítek výstav a vystavovali jsme rovněž v zahraničí - v Rakousku (Vídeň), v Německu (Walderbach, Neukirchen, Freital), na Slovensku (Kežmarok), v Itálii (2 x Verona), v Belgii (Brusel).

Hlavní náplní od roku 1998 je budování spolkového betlémů současných tvůrců nejen z našeho regionu (jaký byl původní záměr) ale z celé České republiky a Slovenska. Do tohoto betlému o rozloze 12 m2 dosud přispělo již 68 řezbářů více jak třema sty figurkami a stavbami. Máte-li, přátelé řezbáři, zájem se zúčastnit našeho projektu, můžete svou figurku o výšce 11 - 18 cm zaslat na naši adresu s vašim stručným životopisem a fotografií vaší tvorby. Hodláme totiž vydat brožuru se jmény tvůrců tohoto díla. Dárce do spolkového betlému odměňujeme našimi zpravodaji, přílohami a pohledy.

historická betlémová figurka - pastýř

Náš spolek spolupracuje s betlémáři z Německa, Rakouska, Švýcarská a Itálie. Členové spolku se účastní různých akcí, jako je řezání, setkání řezbářů atd. Pořádáme také přednášky pro místní seniory a jiné zájemce.


Ján Chvalník, starosta spolku

webdesign: Posekaná